تعداد مقالات: 13
4. بررسی تطبیقی فرایندهای آوایی و واجی در گویش بختیاری با فارسی دری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-50

محمدتقی فاضلی؛ عبدالعزیز موحد نساج


6. نوستالژی در شعر گویشی بختیاری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-64

غلامعلی ایزدی


8. تحلیلی بر عادت واره قومیت وکاربرد آن در تحلیل قومیت در جامعه ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-92

مهدی خنده رو؛ احمد رضایی


10. ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان باراندوز چای شمالی، استان آذربایجان غربی)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-110

وحید قلی زاده؛ سمیره صی محمدی؛ حسین مهدیزاده


11. مطالعه‌ای در باب جانکی‌ها

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-112


12. ریخت شناسی قصه های عامیانه بختیاری بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-132

شبنم حاتم پور؛ مهرانگیز محمودی کوهی


شماره‌های پیشین نشریه