نوستالژی در شعر گویشی بختیاری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

در این پژوهش برآن شده­ام تا نوستالژی در شعر گویشی بختیاری را بررسی نمایم و از این رهگذر به احساسات اجتماعی مردمان بختیاری که در اشعار گویشی شان انعکاس یافته است، نگاهی بیفکنم؛ احساساتی چون بیگانگی نسبت به دنیای حاضر،  بی­رغبتی به زندگی صنعتی شهری و طبیعت­گرایی که غالب بختیاری­ها را وامی­دارد تا دنیای مطلوب خویش را در گذشته با شکوهشان جستجو کنند و سادگی و صفای زندگی ساده ایلی و کوچ­نشینی را بر دردسرهای زندگی شهری ترجیح دهند و با این قبیل اشعار، دمی از جهان و کار جهان برآسایند.

کلیدواژه‌ها